Vzdelávanie / Architektúra / Rekvalifikácia

Čomu sa venujeme

Rekvalifikačný kurz Interiérový dizajn s akreditáciou MŠSR

v mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice.

 

Okrem toho sme minulého roku spustili projekt Letná škola dizajnu, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko krátkodobých kurzov, workshopov, ktoré sú určené všetkým záuejmcom o interiérový dizajn:

Kurzy Sketchup - rôzne úrovne / Workshop - Hra Farieb / Interiér e Feng Shuei / Ako na prerábku 1,2

 

Ponúkame aj poznávacie zájazdy, v rámci ktorých sa vyberieme na výlet za dizajnom rôznych zahraničných miest.

 

Môžete využiť tvorbu návrhov našimi začínajúcimi dizajnérmi za symbolickú cenu v rámci projektu Cvičný klient.

O nás

Za menom ALFA Education sa skrýva kvalitný lektorský zbor, zložený z architektov, stavebníkov, dizajnérov, koloristov, historikov a ďalších šikovných odborníkov.

 

Za roky našej pôsobnosti sa náš lektorský zbor rozrástol na úctihodný počet, aktuálne vyučuje v našej škole okolo 30 lektorov.

 

Úspešne sme zorganizovali viac ako 50 skupín rekvalifikačného kurzu po celom Slovensku.

 

Prví absolventi opustili naše lavice v Bratislave a v Žiline. V roku 2009 sme rozšírili svoje pôsobenie aj na ostatné regióny Slovenska a zahájili sme výuku v Banskej Bystrici, Košiciach a v Trnave. V roku 2011 pribudla ďalšia nová skupina, v meste Nitra.

 

Už od roku 2008 pôsobíme v oblasti vzdelávania dospelých s rekvalifikačným kurzom Interiérový dizajn s akreditáciou MŠVVaŠSR a niekoľkými workshopmi v oblasti dizajnu.

 

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základy techniky kresby, dokáže definovať farbu, jej kombinácie a vhodnosť použitia. Získa prehľad o materiáloch používaných v interiéri a dokáže navrhnúť ich kombináciu a použitie, získa prehľad o historickom vývoji interiéru a nábytku.

 

Absolvent bude schopný technicky, funkčne a esteticky správne navrhnúť zariadenie interiéru podľa požiadaviek klienta. Svoje návrhy je schopný digitálne spracovať pomocou vizualizačného softwaru a svoj návrh prezentovať v ucelenej forme. Absolvent disponuje základnými komunikačnými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre profesiu interiérového dizajnéra.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+     65+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Predmety kurzu Interiérový dizajn

Koncepcia kurzu a jednotlivých predmetov kurzu Interiérový dizajn-360hod je zostavená tak, aby zodpovedala rekvalifikačnému vzdelaniu. V praxi to znamená toľko, že každý predmet vyučujeme od úplnych základov.

 

Najdôležitejšími predmetmy kurzu sú Zariaďovanie interiérov a Digitálne spracovanie projektu, avšak bez ostatných- pomocných predmetov, ako napr. Techniky kresby, Materiály v interiéri, Farby v interiéri, Dejiny interiéru a nábytku a samozrejme aj Základy staviteľstva, by Vám však boli na nič.

 

Preto v kurze začíname vždy výukou pomocných predmetov a až od druhého semestra začína výuka hlavných predmetov v najväčšom zastúpení vyučovacích hodín.

 

Bližšie informácie o vyučovacích predmetoch nájdete tu.

Cvičný klient

Ak si neviete dať rady pri rekonštrukcií Vášho bývania, kancelárie, alebo predajne a radi by ste podporili začínajúcich dizajnérov a získali niekoľko návrhov za symbolickú cenu, máme pre Vás jednoduché riešenie. Staňte sa našim cvičným klientom!

 

Čo v sebe zahŕňa pojem cvičný klient?

 

Počas štúdia v našej škole sa snažíme pre študentov zabezpečiť priame prepojenie medzi teóriou a praxou. Počas rekvalifikačného kurzu Interiérový dizajn spracúvajú študenti 2 veľké projekty - kompletné návrhy interiérov, spolu s technickou dokumentáciou, špecifikáciou použitých prvkov a vizualizáciami interiéru.

 

V poslednom semestri sa pracuje na Záverečnom projekte, ktorý je najkomplexnejším a najlepším dielom študenta. Práve preto chceme, aby tento návrh bol pripravovaný pre reálneho klienta a bol tak vstupenkou nášho žiaka do sveta profesionálov!

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Trnava, Slovensko


Dátum konania: 21.09.2019 - 21.09.2020

Počet lekcií: 24 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Učebné osnovy rekvalifikačného kurzu Interiérový dizajnér sme plne prispôsobili požiadavkám dnešnej doby. Tematika kurzu je zameraná hlavne na prax účastníka, učebné témy zodpovedajú kategórií kurzu- rekvalifikácií.

 

Témy sú zostavené tak, aby každý záujemca, aj bez vstupného odborného vzdelania, dokázal učivo zvládnuť. Každý predmet obsahuje tematické plány od úvodného vysvetlenia problematiky až po aplikáciu získaných poznatov v praxi. 

 

Predmety kurzu: Techniky kresby, Farby v interiéri, Materiály v interiéri, Dejiny interiéru a nábytku, Digitálne zobrazovanie projektu, Zariaďovanie interiérov, Základy staviteľstva, Marketing a komunikácia

 

Víkendové skupiny -  kurzy prebiehajú vždy počas víkendov- v sobotu. Na kurze dizajnu sa vyučujú predmety v 5 hodinových blokoch,  od 8,00-12,00 hod. a od 13,00-17,00 hod. Výuka prebieha väčšinou každú druhú sobotu. Presný rozpis hodín je k dispozícií pri zápise.

 

Cena kurzu - možnosti platby

Cena kurzu Interiérový dizajn platná od 01.09.2016

 

Základná cena kurzu je 1 860€ vrátane registračného poplatku a 2 ročnej študentskej lincencie programu Sketchup. Študijné umožňujeme uhrádzať nasledovnými spôsobmi: 

 

altenatíva č. 1- úhrada kurzu v jednej splátke

Cena kurzu pri úhrade v jednej splátke je 1 860€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z celkovej ceny kurzu. 

 

alternatíva č. 2- úhrada kurzu v 4 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v štyroch splátkach je 1 960€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 3- úhrada kurzu v 8 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v ôsmych splátkach je 2 040€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 4- úhrada kurzu v 22 splátkach

Cena kurzu pri mesačných splátkach je 2 150€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude započítaný ako posledná splátka kurzu.

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať riadne vyplnenú Prihlášku- poštou, alebo naskenovanú emailom. Po zaslaní prihlášky Vám bude zaslaná výzva s prideleným variabilným symbolom na úhradu Registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na náš účet, Vám zašleme Potvrdenie o registrácií, ktoré Vám zabezpečuje 100% né miesto v skupine a potvrdí záväzne Vaše prihlásenie do kurzu Interiérový dizajnér. Do Prihlášky nezabudnite prosím vyplniť, akú formu úhradu kurzu ste si zvolili!

 

Pri zápise je potrebné odovzdať 2-3 výkresy vo formáte A4. 1 z prác musí byť interiér- perspektíva, druhá práca je voľný štýl . Nezľaknite sa, ak to nebudú umelecké diela, cieľom kurzu je, aby ste sa to všetko naučili !!! Výkresy slúžia k tomu, aby sme získali prehľad o úrovni Vašej nadanosti a schopnosti kresliť, maľovať a zobrazovať 3D priestory. 


Miesto konania: Banská Bystrica, Slovensko


Dátum konania: 28.09.2019 - 28.09.2020

Počet lekcií: 24 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Učebné osnovy rekvalifikačného kurzu Interiérový dizajnér sme plne prispôsobili požiadavkám dnešnej doby. Tematika kurzu je zameraná hlavne na prax účastníka, učebné témy zodpovedajú kategórií kurzu- rekvalifikácií.

 

Témy sú zostavené tak, aby každý záujemca, aj bez vstupného odborného vzdelania, dokázal učivo zvládnuť. Každý predmet obsahuje tematické plány od úvodného vysvetlenia problematiky až po aplikáciu získaných poznatov v praxi. 

 

Predmety kurzu: Techniky kresby, Farby v interiéri, Materiály v interiéri, Dejiny interiéru a nábytku, Digitálne zobrazovanie projektu, Zariaďovanie interiérov, Základy staviteľstva, Marketing a komunikácia

 

Víkendové skupiny -  kurzy prebiehajú vždy počas víkendov- v sobotu. Na kurze dizajnu sa vyučujú predmety v 5 hodinových blokoch,  od 8,00-12,00 hod. a od 13,00-17,00 hod. Výuka prebieha väčšinou každú druhú sobotu. Presný rozpis hodín je k dispozícií pri zápise.

 

Cena kurzu - možnosti platby

Cena kurzu Interiérový dizajn platná od 01.09.2016

 

Základná cena kurzu je 1 860€ vrátane registračného poplatku a 2 ročnej študentskej lincencie programu Sketchup. Študijné umožňujeme uhrádzať nasledovnými spôsobmi: 

 

altenatíva č. 1- úhrada kurzu v jednej splátke

Cena kurzu pri úhrade v jednej splátke je 1 860€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z celkovej ceny kurzu. 

 

alternatíva č. 2- úhrada kurzu v 4 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v štyroch splátkach je 1 960€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 3- úhrada kurzu v 8 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v ôsmych splátkach je 2 040€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 4- úhrada kurzu v 22 splátkach

Cena kurzu pri mesačných splátkach je 2 150€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude započítaný ako posledná splátka kurzu.

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať riadne vyplnenú Prihlášku- poštou, alebo naskenovanú emailom. Po zaslaní prihlášky Vám bude zaslaná výzva s prideleným variabilným symbolom na úhradu Registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na náš účet, Vám zašleme Potvrdenie o registrácií, ktoré Vám zabezpečuje 100% né miesto v skupine a potvrdí záväzne Vaše prihlásenie do kurzu Interiérový dizajnér. Do Prihlášky nezabudnite prosím vyplniť, akú formu úhradu kurzu ste si zvolili!

 

Pri zápise je potrebné odovzdať 2-3 výkresy vo formáte A4. 1 z prác musí byť interiér- perspektíva, druhá práca je voľný štýl . Nezľaknite sa, ak to nebudú umelecké diela, cieľom kurzu je, aby ste sa to všetko naučili !!! Výkresy slúžia k tomu, aby sme získali prehľad o úrovni Vašej nadanosti a schopnosti kresliť, maľovať a zobrazovať 3D priestory.Dátum konania: 21.09.2019 - 21.09.2020

Počet lekcií: 24 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Učebné osnovy rekvalifikačného kurzu Interiérový dizajnér sme plne prispôsobili požiadavkám dnešnej doby. Tematika kurzu je zameraná hlavne na prax účastníka, učebné témy zodpovedajú kategórií kurzu- rekvalifikácií.

 

Témy sú zostavené tak, aby každý záujemca, aj bez vstupného odborného vzdelania, dokázal učivo zvládnuť. Každý predmet obsahuje tematické plány od úvodného vysvetlenia problematiky až po aplikáciu získaných poznatov v praxi. 

 

Predmety kurzu: Techniky kresby, Farby v interiéri, Materiály v interiéri, Dejiny interiéru a nábytku, Digitálne zobrazovanie projektu, Zariaďovanie interiérov, Základy staviteľstva, Marketing a komunikácia

 

Víkendové skupiny -  kurzy prebiehajú vždy počas víkendov- v sobotu. Na kurze dizajnu sa vyučujú predmety v 5 hodinových blokoch,  od 8,00-12,00 hod. a od 13,00-17,00 hod. Výuka prebieha väčšinou každú druhú sobotu. Presný rozpis hodín je k dispozícií pri zápise.

 

Cena kurzu - možnosti platby

Cena kurzu Interiérový dizajn platná od 01.09.2016

 

Základná cena kurzu je 1 860€ vrátane registračného poplatku a 2 ročnej študentskej lincencie programu Sketchup. Študijné umožňujeme uhrádzať nasledovnými spôsobmi: 

 

altenatíva č. 1- úhrada kurzu v jednej splátke

Cena kurzu pri úhrade v jednej splátke je 1 860€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z celkovej ceny kurzu. 

 

alternatíva č. 2- úhrada kurzu v 4 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v štyroch splátkach je 1 960€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 3- úhrada kurzu v 8 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v ôsmych splátkach je 2 040€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 4- úhrada kurzu v 22 splátkach

Cena kurzu pri mesačných splátkach je 2 150€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude započítaný ako posledná splátka kurzu.

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať riadne vyplnenú Prihlášku- poštou, alebo naskenovanú emailom. Po zaslaní prihlášky Vám bude zaslaná výzva s prideleným variabilným symbolom na úhradu Registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na náš účet, Vám zašleme Potvrdenie o registrácií, ktoré Vám zabezpečuje 100% né miesto v skupine a potvrdí záväzne Vaše prihlásenie do kurzu Interiérový dizajnér. Do Prihlášky nezabudnite prosím vyplniť, akú formu úhradu kurzu ste si zvolili!

 

Pri zápise je potrebné odovzdať 2-3 výkresy vo formáte A4. 1 z prác musí byť interiér- perspektíva, druhá práca je voľný štýl . Nezľaknite sa, ak to nebudú umelecké diela, cieľom kurzu je, aby ste sa to všetko naučili !!! Výkresy slúžia k tomu, aby sme získali prehľad o úrovni Vašej nadanosti a schopnosti kresliť, maľovať a zobrazovať 3D priestory.


Komentáre

ID: 000407