Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Trnava, Slovensko


Dátum konania: 21.09.2019 - 21.09.2020

Počet lekcií: 24 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Učebné osnovy rekvalifikačného kurzu Interiérový dizajnér sme plne prispôsobili požiadavkám dnešnej doby. Tematika kurzu je zameraná hlavne na prax účastníka, učebné témy zodpovedajú kategórií kurzu- rekvalifikácií.

 

Témy sú zostavené tak, aby každý záujemca, aj bez vstupného odborného vzdelania, dokázal učivo zvládnuť. Každý predmet obsahuje tematické plány od úvodného vysvetlenia problematiky až po aplikáciu získaných poznatov v praxi. 

 

Predmety kurzu: Techniky kresby, Farby v interiéri, Materiály v interiéri, Dejiny interiéru a nábytku, Digitálne zobrazovanie projektu, Zariaďovanie interiérov, Základy staviteľstva, Marketing a komunikácia

 

Víkendové skupiny -  kurzy prebiehajú vždy počas víkendov- v sobotu. Na kurze dizajnu sa vyučujú predmety v 5 hodinových blokoch,  od 8,00-12,00 hod. a od 13,00-17,00 hod. Výuka prebieha väčšinou každú druhú sobotu. Presný rozpis hodín je k dispozícií pri zápise.

 

Cena kurzu - možnosti platby

Cena kurzu Interiérový dizajn platná od 01.09.2016

 

Základná cena kurzu je 1 860€ vrátane registračného poplatku a 2 ročnej študentskej lincencie programu Sketchup. Študijné umožňujeme uhrádzať nasledovnými spôsobmi: 

 

altenatíva č. 1- úhrada kurzu v jednej splátke

Cena kurzu pri úhrade v jednej splátke je 1 860€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z celkovej ceny kurzu. 

 

alternatíva č. 2- úhrada kurzu v 4 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v štyroch splátkach je 1 960€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 3- úhrada kurzu v 8 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v ôsmych splátkach je 2 040€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 4- úhrada kurzu v 22 splátkach

Cena kurzu pri mesačných splátkach je 2 150€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude započítaný ako posledná splátka kurzu.

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať riadne vyplnenú Prihlášku- poštou, alebo naskenovanú emailom. Po zaslaní prihlášky Vám bude zaslaná výzva s prideleným variabilným symbolom na úhradu Registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na náš účet, Vám zašleme Potvrdenie o registrácií, ktoré Vám zabezpečuje 100% né miesto v skupine a potvrdí záväzne Vaše prihlásenie do kurzu Interiérový dizajnér. Do Prihlášky nezabudnite prosím vyplniť, akú formu úhradu kurzu ste si zvolili!

 

Pri zápise je potrebné odovzdať 2-3 výkresy vo formáte A4. 1 z prác musí byť interiér- perspektíva, druhá práca je voľný štýl . Nezľaknite sa, ak to nebudú umelecké diela, cieľom kurzu je, aby ste sa to všetko naučili !!! Výkresy slúžia k tomu, aby sme získali prehľad o úrovni Vašej nadanosti a schopnosti kresliť, maľovať a zobrazovať 3D priestory. 


Miesto konania: Banská Bystrica, Slovensko


Dátum konania: 28.09.2019 - 28.09.2020

Počet lekcií: 24 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Učebné osnovy rekvalifikačného kurzu Interiérový dizajnér sme plne prispôsobili požiadavkám dnešnej doby. Tematika kurzu je zameraná hlavne na prax účastníka, učebné témy zodpovedajú kategórií kurzu- rekvalifikácií.

 

Témy sú zostavené tak, aby každý záujemca, aj bez vstupného odborného vzdelania, dokázal učivo zvládnuť. Každý predmet obsahuje tematické plány od úvodného vysvetlenia problematiky až po aplikáciu získaných poznatov v praxi. 

 

Predmety kurzu: Techniky kresby, Farby v interiéri, Materiály v interiéri, Dejiny interiéru a nábytku, Digitálne zobrazovanie projektu, Zariaďovanie interiérov, Základy staviteľstva, Marketing a komunikácia

 

Víkendové skupiny -  kurzy prebiehajú vždy počas víkendov- v sobotu. Na kurze dizajnu sa vyučujú predmety v 5 hodinových blokoch,  od 8,00-12,00 hod. a od 13,00-17,00 hod. Výuka prebieha väčšinou každú druhú sobotu. Presný rozpis hodín je k dispozícií pri zápise.

 

Cena kurzu - možnosti platby

Cena kurzu Interiérový dizajn platná od 01.09.2016

 

Základná cena kurzu je 1 860€ vrátane registračného poplatku a 2 ročnej študentskej lincencie programu Sketchup. Študijné umožňujeme uhrádzať nasledovnými spôsobmi: 

 

altenatíva č. 1- úhrada kurzu v jednej splátke

Cena kurzu pri úhrade v jednej splátke je 1 860€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z celkovej ceny kurzu. 

 

alternatíva č. 2- úhrada kurzu v 4 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v štyroch splátkach je 1 960€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 3- úhrada kurzu v 8 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v ôsmych splátkach je 2 040€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 4- úhrada kurzu v 22 splátkach

Cena kurzu pri mesačných splátkach je 2 150€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude započítaný ako posledná splátka kurzu.

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať riadne vyplnenú Prihlášku- poštou, alebo naskenovanú emailom. Po zaslaní prihlášky Vám bude zaslaná výzva s prideleným variabilným symbolom na úhradu Registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na náš účet, Vám zašleme Potvrdenie o registrácií, ktoré Vám zabezpečuje 100% né miesto v skupine a potvrdí záväzne Vaše prihlásenie do kurzu Interiérový dizajnér. Do Prihlášky nezabudnite prosím vyplniť, akú formu úhradu kurzu ste si zvolili!

 

Pri zápise je potrebné odovzdať 2-3 výkresy vo formáte A4. 1 z prác musí byť interiér- perspektíva, druhá práca je voľný štýl . Nezľaknite sa, ak to nebudú umelecké diela, cieľom kurzu je, aby ste sa to všetko naučili !!! Výkresy slúžia k tomu, aby sme získali prehľad o úrovni Vašej nadanosti a schopnosti kresliť, maľovať a zobrazovať 3D priestory.Dátum konania: 21.09.2019 - 21.09.2020

Počet lekcií: 24 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Učebné osnovy rekvalifikačného kurzu Interiérový dizajnér sme plne prispôsobili požiadavkám dnešnej doby. Tematika kurzu je zameraná hlavne na prax účastníka, učebné témy zodpovedajú kategórií kurzu- rekvalifikácií.

 

Témy sú zostavené tak, aby každý záujemca, aj bez vstupného odborného vzdelania, dokázal učivo zvládnuť. Každý predmet obsahuje tematické plány od úvodného vysvetlenia problematiky až po aplikáciu získaných poznatov v praxi. 

 

Predmety kurzu: Techniky kresby, Farby v interiéri, Materiály v interiéri, Dejiny interiéru a nábytku, Digitálne zobrazovanie projektu, Zariaďovanie interiérov, Základy staviteľstva, Marketing a komunikácia

 

Víkendové skupiny -  kurzy prebiehajú vždy počas víkendov- v sobotu. Na kurze dizajnu sa vyučujú predmety v 5 hodinových blokoch,  od 8,00-12,00 hod. a od 13,00-17,00 hod. Výuka prebieha väčšinou každú druhú sobotu. Presný rozpis hodín je k dispozícií pri zápise.

 

Cena kurzu - možnosti platby

Cena kurzu Interiérový dizajn platná od 01.09.2016

 

Základná cena kurzu je 1 860€ vrátane registračného poplatku a 2 ročnej študentskej lincencie programu Sketchup. Študijné umožňujeme uhrádzať nasledovnými spôsobmi: 

 

altenatíva č. 1- úhrada kurzu v jednej splátke

Cena kurzu pri úhrade v jednej splátke je 1 860€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z celkovej ceny kurzu. 

 

alternatíva č. 2- úhrada kurzu v 4 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v štyroch splátkach je 1 960€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 3- úhrada kurzu v 8 splátkach

Cena kurzu pri úhrade v ôsmych splátkach je 2 040€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude odpočítaný z poslednej splátky kurzu.

 

alternatíva č. 4- úhrada kurzu v 22 splátkach

Cena kurzu pri mesačných splátkach je 2 150€. Rezervačný/ registračný poplatok je 100€. Uhradený registračný poplatok bude započítaný ako posledná splátka kurzu.

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať riadne vyplnenú Prihlášku- poštou, alebo naskenovanú emailom. Po zaslaní prihlášky Vám bude zaslaná výzva s prideleným variabilným symbolom na úhradu Registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na náš účet, Vám zašleme Potvrdenie o registrácií, ktoré Vám zabezpečuje 100% né miesto v skupine a potvrdí záväzne Vaše prihlásenie do kurzu Interiérový dizajnér. Do Prihlášky nezabudnite prosím vyplniť, akú formu úhradu kurzu ste si zvolili!

 

Pri zápise je potrebné odovzdať 2-3 výkresy vo formáte A4. 1 z prác musí byť interiér- perspektíva, druhá práca je voľný štýl . Nezľaknite sa, ak to nebudú umelecké diela, cieľom kurzu je, aby ste sa to všetko naučili !!! Výkresy slúžia k tomu, aby sme získali prehľad o úrovni Vašej nadanosti a schopnosti kresliť, maľovať a zobrazovať 3D priestory.